Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Tanda-Tanda Munculnya Ad-Dukhan (Kabut)

Ad-Dukhan (Kabut) 


Ad-Dukhan


Munculnya "Ad-Dukhan" (kabut) secara merata menyelimuti bumi ini pada akhir zaman, merupakan salah satu dari tanda-tanda besar, karena semakin dekatnya kedatangan hari kiamat. 

"Dari Abu Hurairah r.a dari nabi saw beliau bersabda: "Bersegeralah kalian melakukan amal (ibadah), (sebelum datang) 6 perkara: "(Kedatangan) Dajjal, (kedatangan) kabut asap, (keluarnya) binatang melata di muka bumi, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, dan perkara-perkara (Kiamat) umum, serta (Kiamat) pribadi kalian". (HR: Muslim). 

Al-Qurtubi megatakan didalam kitabnya "At-Tadzkirah: "Bahwa Al-Mujahid bin Jabir Al-Makki (yang selalu menyertai Ibnu Abbas) berkata: "Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kabut itu ada 2 macam:

1. Telah terjadi. Yakni ketika azab ditimpakan kepada kaum Quraisy Jahiliyah, berupa kelaparan, lalu mereka melihat langit itu diliputi oleh asap (kabut).

2. Belum terjadi. Maka dikemudian hari apabila tiba waktunya diakhir zaman, akan mucul kabut yang memenuhi langit dan bumi. Orang mukmin yang terkena kabut, akan merasa seperti selesma, sedangkan orang kafir, kabut itu akan menarik nafasnya.

Dan dari Masruq, ia berkata: "Suatu ketika kami duduk-duduk didekat Abdullah (bin Mas'ud), sementara ia berbaring diantara kami. Maka datang kepadanya seorang laki-laki, seraya berkata: "Hai, Abu Abdur Rahman (julukan Ibnu Mas'ud)! Ada seorang tukang cerita di dekat pintu Kindah (pintu Kufah), yang menceritakan dan mengatakan: "Sesungguhnya tanda-tanda kabut itu akan datang, lalu mengambil nafas orang-orang kafir, sedangkan orang-orang mukmin akan terserang selesma.

Maka Abdullah (bin Mas'ud) berkata sambil duduk dalam keadaan marah: "Wahai, manusia! Hendaklah kalian takut kepada Allah swt. Barangsiapa diantara kalian mengetahui sesuatu, maka hendaklah mengatakan apa yang dia ketahui. 

Dan barangsiapa yang tidak mengetahui, maka hendaklah dia mengatakan: "Allah yang paling tahu. Karena sesungguhnya Dia Maha Tahu diantara kalian yang mengatakan yang dia tidak tahu: "Allahu A'lam.

Sesungguhnya Allah telah berfirman kepada nabinya saw: "Katakanlah (Muhammad)! Aku tidak meminta upah sedikit pun (atas ajakanku), dan aku bukanlah orang yang mengada-ada. (Qs. Shaad:86).

Sesungguhnya Rasulullah saw tatkala melihat manusia (kafir Quraisy) berpaling (dari ajakannya), beliau mengucapkan (do'a):  "Ya, Allah! Timpahkanlah tujuh tahun (masa sulit), sebagaimana tujuh tahun (kesulitan) yang menimpa kaum Yusuf. 

(Abdullah) mengatakan: "Maka Allah swt menjadikan tahun kesulitan bagi mereka, yang menghabiskan segala sesuatu, sehingga mereka memakan kulit dan bangkai, karena kelaparan.

Lalu seseorang memandang ke langit, dan terlihatlah olehnya seperti gumpalan kabut. Maka Abu Sufyan pun datang (kepada Nabi saw) dan berkata:  "Wahai, Muhammad! Sesungguhnya engkau datang untuk memerintahkan agar taat kepada Allah dan menyambung Silaturahmi, sementara kaummu hampir binasa, maka berdo'alah kepada Allah untuk (keselamatan bagi mereka). 

Allah Azza wa Jalla berfirman: "Maka tunggulah hari ketika langit datang mendatangkan kabut nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (Qs. Ad-Dukhan:10-11

Hingga pada firmannya: "(Sesungguhnya kalau kami melenyapkan siksaan itu agak sedikit), sesungguhnya kamu akan kembali (ingkar). (Qs. Ad-Dukhan:15).

(Abdullah bin Mas'ud) berkata: "Apakah akan dibubarkan/diperlihatkan azab hari akhirat? (Firman Allah) : "(Ingatlah)  hari ketika kami menghantam mereka (kafir Quraisy) dengan hantaman keras. Sesungguhnya kami pemberi balasan. (Qs. Ad-Dukhan:16)

Hantaman keras itu terjadi pada perang Badr. Dan telah lewat ayat Ad-Dukhan (kabut), Bathsyah (Hantaman), Lizam (kepastian siksa bagi orang-orang kafir, dan Ayat-ayat Rum). (HR: Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi).

Posting Komentar untuk "Tanda-Tanda Munculnya Ad-Dukhan (Kabut) "