Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Apa Itu Zakat Fitrah? Definisi, Hukum, Waktu, Dan Ukuran Zakat Fitrah

APA ITU ZAKAT FITRAH?

Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan Rasulullah saw ketika berbuka dari bulan ramadhan (ketika puasa ramadhan telah usai). Zakat fitrah diperintahkan oleh Nabi Muhammad Saw kepada umat islam pada tahun diwajibkan puasa ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan sebelum sholat idul fitri.

Hukum Zakat fitrah 

Hukum zakat fitrah adalah wajib bagi setiap muslim yang memiliki satu sha’ makanan pada hari dan malam ‘Id di luar kebutuhan makanannya sendiri dan makanan keluarga. Muzzaki wajib mengeluarkan zakar fitrah untuk dirinya, istri, dan orang-orang yang ia nafkahi. Zakat fitrah dianjurkan dibayarkan untuk janin yang ada didalam perut ibu. Dalil wajibnya zakat fitrah adalah riwayat Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah saw mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum kepada budak dan orang merdeka, lelaki, dan perempuan, anak kecil dan orang dewasa diantara kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar (zakat fitrah) dikeluarkan sebelum orang-orang pergi untuk sholat id’. 

Waktu Mengeluarkan Zakat Fitrah 

Waktu terbaik untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah pada hari Id’ setelah terbit fajar sebelum shalat Id’. Boleh dilakukan sehari atau 2 hari sebelum ‘Id mengacu pada tindakan para sahabat. Tidak boleh dibayarkan setelah sholat Id’ berdasarkan hadist Ibnu Umar sebelumnya, “Beliau memerintahkan agar (zakat fitrah) dikeluarkan sebelum orang pergi untuk sholat Id’. Dan hadist ibnu abbas, “Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah untuk membersihkan orang yang berpuasa hari hal sia-sia, kata-kata kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang membayarkannya sebelum sholat Id, maka ia adalah zakat yang diterima. Dan siapa yang membayakannya setelah sholat Id’, maka ia adalah sedekah biasa seperti sedekah-sedekah lainnya. 

Ukuran Zakat Fitrah 

Ukuran zakat fitrah adalah satu sha untuk satu orang. Berupa makanan pokok seperti beras, kurma, dan gandum. Berdasarkan hadist Abu Sa’id Al-Khudri Ra, "Di masa Rasulullah saw, kami mengeluarkan satu sha’ makanan pokok pada hari (Idul) Fitri." Abu Sa’id berkata, 'Makanan kami  adalah gandum, minyak, keju, dan kurma.' 

Satu sha menurut ulama hanafi = 3,25Kg. Dan menurut fuqaha = 2.040 kh. Satu sha, juga diukur sebanyak 4 cakupan telapak tangan lelaki sedang. 

Golongan-Golongan Penerima Zakat Fitrah

Zakat Fitrah dibagikan kepada 8 golongan penerima zakat. Zakat fitrah termasuk dalam firman Allah Swt. Dalam Qs At-Taubah ayat 60: 

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mualaf (yang dilunakan hatinya), untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui maha bijaksana.” (Qs At-Taubah ayat 60).

Maka yang termasuk kedalam 8 golongan penerima Zakat Fitrah adalah :
  1. Orang yang fakir
  2. Orang yang miskin
  3. Amil zakat
  4. Mualaf
  5. Hamba sahaya
  6. Gharimin (orang yang punya hutang)
  7. Ibnu sabil (musafir)
  8. dan orang yang berjihad fisabilillah

Posting Komentar untuk "Apa Itu Zakat Fitrah? Definisi, Hukum, Waktu, Dan Ukuran Zakat Fitrah"