Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

5 Hikmah Beriman Kepada Rasul-Rasul Allah

Beriman kepada Rasul-rasul Allah swt termasuk dari Rukun Iman yang ke 4, berdasarkan Hadist dari riwayat Umar bin Khattab sebelumnya yang wajib kita imani.

Allah swt mengutus para rasul untuk menyampaikan kabar gembira sekaligus memberikan peringatan.

unta

Ini merupakan salah satu dari hikmah diutusnya para rasul kepada manusia. Adapun hikmah-hikmah dari kita beriman kepada rasul Allah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bukti keimanan seseorang. 

Seseorang tidak dapat dikatakan beriman meskipun ia telah menjalankan seluruh amal ibadah dan percaya dengan lima rukun iman yang lain dengan sempurna tetapi mendustakan atau mengingkari salah satu atau beberapa dari nabi dan rasul Allah. 

2. Terdorong untuk menjadikan contoh atau teladan dalam hidupnya sehingga manusia dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Nabi dan rasul adalah orang-orang pilihan dengan akhlak yang mulia yang diberi tugas untuk membimbing dan memberi contoh manusia dalam beriman dan bertaqwa kepada Allah swt. 

Seseorang yang beriman kepada utusan-utusan Allah, maka akan timbul pula rasa cinta dan kagum sehingga ia akan terdorong untuk mengikuti setiap akhlak dan perbuatannya.

Seseorang yang menjadikan nabi dan rasul sebagai teladan, tentunya tidak akan merasa rugi. Karena nabi dan rasul tidak akan pernah menyesatkan umatnya kepada keburukan.

Allah swt berfirman dalam (Qs. Al-Ahzab : 21).

"Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah". (Qs. Al-Ahzab : 21).

3. Mengetahui hakikat diri manusia diciptakan di dunia. 

Dengan petunjuk dan bimbingan rasul Allah, maka manusia akan mengetahui hakikat dirinya bahwa ia diciptakan Allah swt Untuk mengabdi kepadanya. 

Dalam Al-Qur'an surat (Az-Zariyat : 56) yang artinya:

"Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada-Ku."

4. Terdorong untuk meneruskan dakwah Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. 

Dengan keimanannya, meyakinkan dirinya bahwa dakwah islam harus terus berjalan meskipun nabi dan rasul terakhir, Muhammad saw telah wafat dan tidak akan ada lagi nabi atau rasul penerus. 

Oleh karena itu menjadi tugas umat nabi Muhammad saw, untuk meneruskan dakwah dan menyebarkan kebenaran Islam kepada manusia lainnya. 

5. Melakukan usaha agar kualitas hidupnya meningkat ke derajat yang lebih tinggi di hadapan Allah swt. 

Usaha-usaha tersebut misalnya adalah sebagai berikut:

  1. Menjaga dan meningkatkan iman dan takwa kepada Allah swt
  2. Meningkatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya sehingga dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dalam perkara dunia maupun akhirat. 

Posting Komentar untuk "5 Hikmah Beriman Kepada Rasul-Rasul Allah"